OK

درباره آنیش:

شرکت صنایع مواد غذایی مهردریان (شکلات آنیش) با هدف اولیه ایجاد اشتغال و تنوع بخشی به تولیدات شکلات به تناسب احترام  به زائقه و سلیقه مصرف کننده در سال 1385 در شهر دریان به بهره برداری رسید.
هدف ما در این شرکت با بهبود بخشیدن مداوم و همه جانبه فعالیت های تولیدی خود باور داریم که در زمینه تولید شکلات و محصولات صنعتی چالش همیشگی برای بکارگیری بهترین و کارآمد ترین روش ها در تولیدات خود باشیم.
تا از این رهگذر به کیفیت و رضایتمندی هرچه بیشتر مصرف کنندگان دست یابیم. و قدر دان زحمات بی دریغ سرمایه های انسانی توانمند و خلاق خود در همه سطوح فعالیتی باشیم.طعم شیرین، زندگی شیرین